Sluiten

Categorieën

Filters

   Privacyverklaring

   PRIVACYVERKLARING NXTBUY

    

   NXTBUY.NL vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan jou uit welke gegevens wij van jou verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun jij in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag jij contact opnemen met [email protected].

    

   Artikel 1                     Wie zijn wij?

    

   NXTBUY is een onderdeel van Royal Trading Group B.V. een Besloten Vennootschap, gevestigd te (2994 LB) Barendrecht aan de Zwolseweg 58. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69188564. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

    

   Artikel 2                     Welke gegevens gebruiken wij?

    

   Hier kun jij een overzicht vinden van de gegevens die wij van jou verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoelang wij deze gegevens zullen bewaren.

    

   Wij verwerken jouw naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer, financiële gegevens en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot 7 jaar na jouw laatste bestelling.


   Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw (bedrijfs)naam met eventueel bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens en btw-nummer, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, betaalgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van jou verwijderen dan wel anonimiseren.

    

   Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij jouw naam, adres, e-mail, telefoonnummer, accountnummer, bestelnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.

    

   Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw naam en e-mail voor direct marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

    

   Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics en remarketing diensten. Deze diensten maken gebruik van cookies. Je leest meer over de cookies die wij gebruiken en welke persoonsgegevens daarmee worden verwerkt in ons cookiestatement.

    

   Ten behoeve van jouw persoonlijke account verwerken wij tot slot jouw e-mailadres met wachtwoord. Dit doen wij om beveiligingsfraude te voorkomen en vervolgbestellingen voor jou makkelijker te makken. Daarnaast kunnen wij gegevens verwerken die jij zelf in jouw account zet. Wij bewaren deze accountgegevens totdat jij je account verwijdert.

    

   Artikel 3                     Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

    

   Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kunnen wij jouw (adres)gegevens verwerken wanneer een van onze klanten een cadeau naar jou wenst te versturen.

    

   Wij doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat er enkel gegevens over minderjarigen worden verzameld met ouderlijke toestemming. Als jij ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op.

    

   Artikel 4                     Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

    

   De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door ons laat verwerken.

    

   1. Inzage - Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om jouw gegevens in te zien.
   2. Wijziging - Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt zelf ook een aantal gegevens wijzigingen in jouw persoonlijke account.
   3. Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
   4. Gegevensoverdracht - Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
   5. Intrekking - Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij jou kunnen leveren.

    

   Om gebruik te maken van jouw rechten kun jij een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar

   [email protected]. Wij zullen jouw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

    

   Artikel 5                     Wie ontvangen jouw gegevens?

    

   Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

    

   Artikel 6                     Slotbepalingen

    

   Wij raden jou aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als jij vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, kun jij een e-mail sturen naar [email protected]. Als jij een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan kun jij ons dat ook laten weten. Daarnaast kun jij contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.